Stöd för barn som bevittnat våld

Barn som bevittnat våld kan erbjudas stödsamtal utifrån en modell som kallas Trappan. Samtalen är uppdelade i tre steg: relation, rekonstruktion och kunskap. Det brukar röra sig om 6-8 träffar.

I samtalet får barnet hjälp att bearbeta det som hänt och till exempel uttrycka känslor av smärta, sorg, skuld och vrede.

Kontakta socialtjänsten så berättar vi mer!