Stöd från socialtjänsten för föräldrar och barn

Livet som förälder är inte alltid lätt. Det kan handla om att barnet inte finner sig tillrätta i skolan eller att tillvaron präglas av konflikter. Om du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ansöka om stöd hos Socialtjänsten. Vi jobbar för barnet, dig som förälder och andra personer som är viktiga i barnets nätverk.

Socialtjänsten i Hudiksvalls kommun arbetar med stödjande insatser. Om du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ansöka om stöd hos Socialtjänsten. Socialtjänsten inleder då en utredning för att se vilka behov som finns och utifrån det fattar beslut om insatser.

Det är vanligast att vi utformar insatsen efter din familjs behov, och att vi tillsammans kommer överens om vilket stöd som passar bäst. Stödet kan innehålla kombinationer av olika metoder och utföras på olika sätt.

Målet är att vi tillsammans ska identifiera och förändra mönster för att skapa nya möjligheter och förutsättningar i familjen som helhet eller för barnet som individ. Om du som förälder får och tar emot hjälp tidigt kan du undvika att ditt barn får problem senare i livet.

Hur ansöker jag om stöd från socialtjänsten?

Du ansöker om stöd från socialtjänsten via vår e-tjänst.

Vid en ansökan om råd och stöd gör socialtjänsten en utredning. Det kan räcka med ett samtal, men det kan också vara en mer omfattande utredning.

Hur går en utredning till?

I en utredning samlar vi in material genom samtal mellan en socialsekreterare och anhöriga. De flesta utredningar som rör barn och unga görs i samråd med familjen.

I vissa fall kan vi ta kontakt med andra som känner barnet väl som till exempel personal på förskola, skola eller barnavårdscentral (BVC).

Vad händer när utredningen är klar?

När utredningen är klar får du läsa igenom utredningen och komma med synpunkter. I de allra flesta fall som gäller barn är du och socialtjänsten överens om vilka insatser som behövs, som till exempel stöd i hemmet eller på fritiden, en kontaktfamilj eller placering i ett annat hem.

Insatser för dig och ditt barn

Du kan inte ansöka om specifika insatser hos Socialtjänsten. Vilken eller vilka insatser du erbjuds baseras på den utredning vi gör. Socialtjänsten kan till exempel besluta om att erbjuda följande insatser:

Barn som bevittnat våld kan erbjudas stödsamtal utifrån en modell som kallas Trappan.

Stöd för barn som bevittnat våld

KIBB, kognitiv integrerad behandling vid risk för barnmisshandel, är en behandlingsmodell för familjer där fysisk barnmisshandel förekommit och där föräldrar och barn bedömts kunna fortsätta ha kontakt.

Tryggare barn är en metod som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld.

Tryggare barn

Marte Meo är en utvecklingsmodell för att stärka anknytning och samspel mellan barn och förälder genom filmning.

Syftet med filmningen är att uppmärksamma och hjälpa dig som förälder att se barnets behov och hur du kan svara på barnets behov och hur du kan påverka samspelet mellan dig och barnet.

IHF, Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling, är en behandlingsmetod där familjen hamnat i negativa och destuktiva mönster med beteenden som ofta försvårar relationen. Vi arbetar utifrån er familjs situation för att öka närhet, del­aktighet och ansvar i familjens liv.

Behandlingen sker oftast i familjens hem och alla i i familjen kan bli delaktiga i arbetet. Det innebär att även syskon kan ingå i arbetet.

Hanna och Theo är en gruppaktivitet för barn som lever med separerade föräldrar eller föräldrar i konflikt. Genom ”Hanna och Theo” får barnen stöd av socialtjänsten att sätta ord på sina tankar och känslor kring föräldrarnas konflikter. Barnen får också hjälp att hitta verktyg för att lättare kunna hantera sin situation.

Jag & min familj är ett program för barn med före detta missbrukande förälder.

Jag & min familj vänder sig till hela familjen där ni får information om missbruk och hur det påverkar er i familjen. Det kan hjälpa till att minska oro, skuld, ansvar och göra tillvaron mer begriplig. Genom olika övningar tränar ni också på att samtala om problemmet.

BAS-samtalen är ett erbjuande om samtal till separerade föräldrar som inte lyckats att samarbeta utifrån barnens behov.

Under samtalet fokuserar vi inte på vad era tidigare eller nuvarande konflikter handlar om. Fokuset ligger istället på hur ni som föräldrar kommunicerar och hur du kan bidra för att få till ett samarbete, utifrån vad som är möjligt.

A-CRA, Adolescent Community Reinforcement Approach, är en behandling för ungdomar som har problem med alkohol eller narkotika.

I behandlingen jobbar vi med att kartlägga drogbeteenden och drogfria beteenden. Vi jobbar också med att stödja dig som ungdom i vad du ska göra i stället, när drogen tas bort.

Ytterligare stöd till dig som förälder

När du söker stöd hos Socialtjänsten inleder vi en utredning för att se vilka behov som finns och utifrån det fattar beslut om insatser. Kommunen erbjuder även stöd som inte innebär en utredning och biståndsbedömda insatser. Här har vi samlat information om ytterligare stöd som finns för dig som förälder:

Stöd till dig som förälder

Jag är inte nöjd över mitt beslut hos socialtjänsten - kan jag överklaga?

Om du inte är nöjd med ett beslut från Socialtjänsten kan du överklaga det.

Överklaga beslut från Socialtjänsten

Har du synpunkter, klagomål, förbättringsförslag eller vill ge beröm kan du göra det här:

Synpunkter och klagomål