Tryggare barn

Tryggare barn är en kurs som du som förälder kan bli erbjuden av Socialtjänsten. Tryggare barn riktar sig till föräldrar som fått en orosanmälan om våld mot barn i åldern 3–12 år. Syftet med programmet är att stärka relationen mellan dig och ditt barn och minska negativt samspel.

Ibland är det svårt att undvika konflikter hemma. Då kan det vara lätt att känna sig osäker eller otillräcklig som förälder. Tryggare barn är en kurs där du får lära dig att hantera svåra situationer och få till fler positiva stunder tillsammans med ditt barn.

Tryggare barn fokuserar på situationer i vardagen som kan upplevas som svåra för dig som förälder och utgår från dina egna exempel. Det för att ge konkreta råd om att hantera ilska, stress, bråk och svåra situationer utifrån din situation. Det kan till exempel handla om:

  • Hur gör jag när jag blir arg på mitt barn?
  • Hur gör jag när barnet blir ledset och bråkar?
  • Hur kan jag få barnet att lyssna?
  • Hur kan jag få till mer positiv tid tillsammans i en stressig vardag?

Hur är kursen utformad?

Tryggare barn består av sex träffar där varje träff behandlar olika teman kring ett tryggt föräldraskap. Målet med träffarna är att minska konfliktnivån, öka positiv samvaro och därigenom minska risken för fortsatt våld.

Första träffen handlar om att öka mängden positiva stunder mellan förälder och barn.

Den andra träffen handlar om att fokusera på det som fungerar. Vi går också igenom vad man kan göra för att behålla lugnet som förälder.

Träff tre handlar om att förebygga konflikter och att bli mer tydlig och konsekvent som förälder. Vi gör enkla övningar kring vardagssituationer.

Vilka strider kan väljas bort? Enkla exempel på hur man kan göra istället för att tjata och skälla på sitt barn.

Som förälder blir man väldigt arg ibland. Då är det bra att ha en strategi för hur man kan göra.

På träff sex repeterar vi det som varit viktigast i kursen och planerar framåt.

Kan jag ansöka om insatsen Tryggare barn?

Tryggare barn är en biståndsbedömd insats. Det innebär att du inte kan ansöka om den specifika insatsen.

Stöd från Socialtjänsten

Om du behöver stöd i ditt föräldraskap kan du ansöka om stöd hos Socialtjänsten. Socialtjänsten inleder då en utredning för att se vilka behov som finns och utifrån det fattar beslut om insatser. Du ansöker om stöd från socialtjänsten via e-tjänst: