Alla barn i centrum, ABC

Att vara förälder är roligt, och ibland svårt och utmanande. Få saker är så viktigt som relationen med våra barn. ABC gruppträffar handlar om hur du kan stärka relationerna i familjen och förebygga stress och konflikter i vardagssituationer. Tillsammans med andra föräldrar får du utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området.

Anmälan till vårens ABC är stängd. Tider för höstens tillfällen kommer närmare.

Föräldraträffarna Alla barn i centrum, ABC, är för dig som förälder eller annan viktig vuxen till barn i åldern 3–12 år. Gruppträffarna har stort fokus på barnets perspektiv och att utifrån det ge kärlek och bekräfta barnet.

Hur går utbildningen till?

Utbildningen pågår under cirka två månader och består av fyra grupptillfällen med olika teman:

  1. Visa kärlek
  2. Vara med
  3. Visa vägen
  4. Välja strider

Varje tillfälle är cirka två och en halv timme lång och leds av utbildad gruppledare. På träffarna får du konkreta tips för att underlätta din vardag hemma. Du får också möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar.

Hur anmäler jag mig till utbildningen?

Du anmäler dig via vår e-tjänst:

När är nästa utbildningsstart?

Datum och tider för höstens tillfällen kommer närmare.

Vanliga frågor och svar

Nej, ABC är kostnadsfritt.

Ja, vi har tystnadsplikt.

Nej, vi dokumenterar ingenting.

Nej, det är inget krav att båda föräldrarna deltar.

Stöd till dig som förälder

Ibland kan det vara tufft att vara förälder. Du är inte ensam och det finns hjälp och stöd att få. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig:

Stöd till dig som förälder