Familjecentral

På familjecentralen erbjuds stöd för blivande föräldrar, barn och deras föräldrar till syftet att bidra till goda uppväxtvillkor och god hälsa för barnen.

Uppdraget och syftet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

 • finnas tillgänglig som nära mötesplats
 • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
 • stödja ett jämställt föräldraskap
 • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
 • erbjuda lättillgängligt stöd
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • utveckla god service

Vilka delar kan jag komma i kontakt med genom familjecentralen?

 • Öppen förskola, Hudiksvalls kommun
 • Socialtjänsten, Hudiksvalls kommun
 • Barnavårdscentral, Region Gävleborg
 • Barnmorskemottagning, Region Gävleborg
 • Barn- och familjehälsa, Region Gävleborg
 • Ungdomsmottagning, Region Gävleborg