Bekräfta att du blivit förälder

Har ni fått barn och är ogifta behöver ni enligt lag bekräfta faderskapet eller föräldraskapet. Bekräftelsen genomförs enklast via Skatteverkets e-tjänst, dock måste detta ske under de 14 första dagarna efter barnets födelse.

Om ni är ogifta är det först när ni har undertecknat faderskapet eller föräldraskapet som barnet juridiskt knyts till föräldern som inte fött barnet. Barnet får juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andre förälderns efternamn.

Ni kan inom 14 dagar från barnets födelse registrera faderskap/föräldraskap för barnet via en e-tjänst på Skatteverket. Tjänsten kräver e-legitimation.

Digital föräldraskapsbektäftelse via Skatteverkets e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ni inte registrerat faderskapet/föräldraskapet via e-tjänsten inom 14 dagar så skickar Skatteverket en underrättelse till kommun där barnet är folkbokfört. Familjerätten kommer då att skicka ett brev till modern angående fastställandet och be er ta kontakt för utredning.

Ni kan även kontakta Familjerätten om ni har frågor kring regler för fastställandet eller om det råder osäkerhet kring faderskapet/föräldraskapet.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt så skickar Familjerätten handlingarna till Skatteverket som registrerar den andre som förälder.

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad om barnet. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad.

När den andra föräldern har registrerats hos Skatteverket, kan ni bestämma vilket efternamn barnet ska ha.

Om ni är gifta så behöver ni inte göra någonting av ovanstående. Då anses maken/partnern automatiskt vara den andra föräldern. Ni får även automatiskt gemensam vårdnad om barnet.

Därför ska föräldraskapet fastställas

Ett fastställt faderskap och föräldraskap ska säkra barnets rätt till sitt biologiska ursprung, men också rätten till försörjning och arv. Barnet kan också ha både ett psykologiskt och ett medicinskt intresse av att känna till sin bakgrund.

Socialnämnden ska utreda och fastställa faderskapet eller föräldraskapet:

  • Om mamman inte är gift
  • Om faderskapet eller föräldraskapet ifrågasätts
  • Om tidigare faderskap eller föräldraskap hävts i domstol.

Om det efter utredningen med tillräcklig säkerhet går att bedöma vem som är förälder till barnet kan föräldraskapet fastställas. En bekräftelse av föräldraskapet ska vara skriftlig och godkännas av mamman och Socialnämnden.

I samband med fastställelsen kan anmälan om gemensam vårdnad göras.