När barn behöver en ny vårdnadshavare

Två vuxna och ett barn sitter runt ett bord.

Har du erfarenhet av att hjälpa barn som har behov av omvårdnad, trygghet och uppfostran när barnets föräldrar inte kan? Då kanske du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare?

En person under 18 år är omyndig och behöver därför ha en vårdnadshavare och förmyndare. Som särskilt förordnad vårdnadshavare tar du över de rollerna när en eller båda barnets föräldrar av någon anledning inte kan.

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av familjerätten.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs utifrån barnets ålder och utveckling. Det innebär att du bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, sjukvård, myndigheter, omsorg samt deltar i den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Som särskilt förordnade vårdnadshavare ska du också se till att barnet får umgås så mycket som hen behöver med sin förälder eller någon annan som står barnet nära.

Du behöver ingen särskild utbildning för att bli särskilt förordnad vårdnadshavare, men vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande uppdrag. Det är också viktigt att du har ett tydligt barnperspektiv med barnets bästa i fokus.

För att kunna bli särskilt förordnad vårdnadshavare krävs det att du har körkort och tillgång till bil. Uppdraget kräver tid och engagemang och du kommer att samverka med familjehem, förälder, socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt andra myndigheter.

Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt.

Du anmäler ditt intresse genom att kontakta oss på familjerätten genom att ringa kommunens växel på 0650-190 00 och be att få prata med en familjerättssekreterare.

Efter intresseanmälan kommer vi att kalla de vi finner lämpliga för en längre intervju. Vi kommer också hämta utdrag från socialregister och polisregister. Efter det fattar Tingsrätten beslut om personen vi föreslagit ska tillsättas för uppdraget.