Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst (inom Gävleborgs län) eller riksfärdtjänst (utan för Gävleborgs län) är en del av den allmänna kollektivtrafiken för dig som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och att resa med de allmänna kommunikationerna.

Färdtjänst

En färdtjänstresa kan inte jämföras med en taxiresa. Med färdtjänst kan du resa mellan två adresser med personbil eller specialfordon (rullstolsbuss) och betalar en egenavgift som är beslutad av kommunfullmäktige. Färdtjänst får användas för att till exempel hälsa på någon, gå på bio eller för fritidsresor.

Riksfärdtjänst

Om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning och på grund av detta får merkostnader för din resa kan du beviljas riksfärdtjänst för resa utanför Gävleborgs län inom Sverige.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. Du kan inte söka riksfärdtjänst för resor i samband med arbete, utbildning, sjukvård eller medicinsk behandling.

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

Du ansöker om färdtjänst via e-tjänst eller blankett.

Adressuppgifter dit du ska skicka ansökan hittar du i blanketten.

För att kunna göra en säker bedömning begär färdtjänsthandläggare in ett utlåtande från läkare eller samtycke till att ta del av uppgifter som kan styrka ditt behov av färdtjänst. Det kan till exempel vara uppgifter från biståndshandläggare eller personal från vård- och omsorgboende, korttidsboende eller rehabiliteringsenhet som har kunskap om de funktionsnedsättningar och funktionshinder som angetts i ansökan.

Medicinskt utlåtande för ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst - Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När vi fått en ansökan gör vi en utredning och bedömer rätten till färdtjänsttillstånd.

Varje ansökan behandlas individuellt och det kan ta olika lång tid, beroende på om vi behöver få kompletterande upplysningar.

Vid vissa tider på året är arbetsbelastningen hög, vilket förlänger handläggningstiden. Det gäller framför allt inför sommaren och storhelger.

Du ansöker skriftligt om färdtjänst via en blankett.

Adressuppgifter dit du ska skicka ansökan hittar du i blanketten.

För varje ansökan görs en särskild prövning om riksfärdtjänst ska beviljas. Färdtjänsthandläggaren beslutar om färdsätt utifrån ditt funktionshinder.

Om du är beviljad färdtjänst ska ansökan om riksfärdtjänst vara hos färdtjänsthandläggaren minst 3 veckor före planerad resa. Vid större helger, sommartid eller om du inte är beviljad färdtjänst sedan tidigare, behöver du ansöka minst 6 veckor före planerad resa.

Frågor och svar om färdtjänst

Du beställer din resa hos beställningscentralen för färdtjänst. Telefonnummer hittar du i kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Telefontid

Måndag-fredag

Kl 06.00-22.00

Lördag

Kl 07.00-22.00

Söndag

Kl 08.00-22.00

Att tänka på!

För att din resa ska bli så bra som möjligt och för att undvika onödiga väntetider är det bra om du bokar den i så god tid som möjligt, helst dagen innan, men senast 90 minuter innan.

Ta med dig någon form av legitimation.

När du beställer din resa vill beställningscentralen veta:

 • Ditt namn och personnummer.
 • Var du ska hämtas och vart du ska resa. Du kan beställa returresan vid samma tillfälle
 • Önskad avresetid, eller om du har en tid att passa senaste ankomsttid till resmålet.
 • Om du har ledsagare eller medresenär som ska följa med.
 • Om du har hjälpmedel med på resan, till exempel rollator eller rullstol.

Du som är folkbokförd i Hudiksvalls kommun och som på grund av fysiskt eller psykiskt funktionshinder har väsentliga svårigheter att på egen hand förflytta dig och att resa med de allmänna kommunikationerna har möjlighet att söka färdtjänsttillstånd.

Funktionshindret ska ha en varaktighet som överstiger 3 månader. Enbart hög ålder eller avsaknad av allmänna kommunikationer ger inte rätt till färdtjänst.

Det ska alltid finnas ett samband mellan ditt funktionshinder och svårigheter för dig att på egen hand förflytta dig eller att resa med allmänna kommunikationer.

Egenavgiften är fastställd av kommunfullmäktige.

 • Egenavgifter betalar du direkt till chauffören före varje påbörjad färdtjänstresa utifrån antal zoner som likställs med den allmänna kollektivtrafiken.
 • Du betalar med kort eller kontanter.

Exempel:

2 zoner Hudiksvall-Iggesund/Njutånger, Hudiksvall-Forsa/Näsviken
3 zoner Hudiksvall-Delsbo, Hudiksvall-Enånger, Delsbo-Iggesund/Njutånger

Se zonkartor på:

X-trafiks webbplats - Färdtjänst & riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Priserna för färdtjänstresor i Gävleborgs län justeras årligen.

Gäller från och med 2023-07-01

Zon

Vuxen *

Barn och ungdom **

1

65 kr

35 kr

2

80 kr

40 kr

3

100 kr

50 kr

4

120 kr

60 kr

5

150 kr

75 kr

6

170 kr

85 kr

7

195 kr

100 kr

8

215 kr

110 kr

9

235 kr

120 kr

10

290 kr

145 kr

 • * Gäller från och med den dagen man fyller 20 år.
 • ** Gäller till den dag man fyller 20 år.

När färdtjänsthandläggare har gjort bedömning av rätten till färdtjänsttillstånd får du ett skriftligt besked. I det skriftliga beskedet beskrivs, om färdtjänsttillstånd har beviljats och vad som ingår i beslutet.

Om färdtjänst inte har beviljats innehåller beslutet en motivering till varför.

Färdtjänst får inte användas till sjuk- och behandlingsresor. Dit räknas även tandläkarbesök.

Kontakta X-trafik för mer information om sjukresor:

 • Telefon 0771-38 39 40

X-trafiks webbplats - Sjukresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du får nyttja ditt färdtjänsttillstånd i hela Gävleborgs län.

Följande tider får du resa med färdtjänst

Måndag-torsdag

Kl 05.00-23.30

Fredag, lördag samt helgdagsaftnar

Kl 05.00-02.30

Söndag och helgdag

Kl 07.00-23.30

Om du behöver avbeställa en färdtjänstresa ska det göras senast 60 minuter före den tid för hämtning som beställningscentralen gett dig.

Du avbeställer resan hos beställningscentralen för färdtjänst. Telefonnummer hittar du i kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Om avbokning inte sker kan du bli ersättningsskyldig för den faktiska kostnaden för resan, dvs. trafikeringskostnaden.

Om du har behov av hjälp i färdtjänstfordonet under resans gång kan du ansöka om att avgiftsfritt få ta med dig ledsagare. Kommunens färdtjänsthandläggare beslutar om du har rätt att ta med en ledsagare. Du ansvarar själv för att ordna ledsagare.

Om färdtjänsttillstånd inte har beviljats eller om du får avslag på någon del av din ansökan finns möjligheten att överklaga beslutet.

Läs mer om hur du överklagar

 • att du har beviljats färdtjänst med eller utan ledsagare.
 • vilken typ av fordon du har rätt att beställa
 • antalet resor du har beviljats.
 • under vilken tidsperiod beslutet gäller.

Chaufför ska vid behov och utan extra kostnad hjälpa dig:

 • Till och från port, ytterdörr eller motsvarande.
 • Att öppna fordonsdörrar.
 • Komma i och ur fordonet.
 • På och av med säkerhetsbältet.
 • Med handbagage och hjälpmedel.
 • Med utskrift av kvitto på erlagd egenavgift.

Ja, barn får följa med på samma villkor som i den ordinarie kollektivtrafiken (två barn under 7 år får åka gratis och för barn över 7 år gäller samma regler som medresenär).

Du måste meddela detta till din färdtjänsthandläggare.

Du får ta med en medresenär som betalar samma avgift som dig som har färdtjänst. Medresenären ska påbörja och avsluta resan tillsammans med dig. Medresenären får inte ha med hjälpmedel och inte orsaka extra service för chauffören.

Om du önskar ta med sällskapsdjur måste du meddela din färdtjänsthandläggare. Sällskapsdjur ska under resan förvaras i bur eller ha för ändamålet godkänd sele. Sällskapsdjur får inte färdas i kupén utan placeras i fordonets lastutrymme.

Du ansvarar själv för att ansöka om förnyelse av tillstånd. Om du styrkt ditt funktionshinder tidigare räcker det oftast att mejla till:

fardtjanst@hudiksvall.se

Du kan också kontakta servicecenter via telefon. Om du inte tidigare styrkt ditt funktionshinder kan läkarutlåtande begäras in.

Du får ta med högst två väskor eller kassar som chauffören enkelt ska kunna bära med sig i en vända.

Du får ta med de hjälpmedel som är nödvändiga för resans genomförande. Elrullstol/permobil måste vara förskriven av sjukvården för att få medföras som hjälpmedel.

Meddela din färdtjänsthandläggare om du byter bostadsadress.

Alla som har beviljats färdtjänst kan få ett färdbevis för ledsagare som gäller på X-trafiks bussar och X-tåg samt på tåg i Bergslagen inom länet.

I stort sett hela länet trafikeras i dag av så kallade låggolvsbussar och tågen har en ingång som är i nivå med perrongen. Många färdtjänstberättigade kan klara av att åka med bussen eller tåget om man får lite hjälp. Med färdbevis för ledsagare betalar du ordinarie avgift på bussen eller tåget. Din ledsagare reser gratis.

Om du som beviljats färdtjänst vill ha ledsagarkort, ska du skicka en beställning tillsammans med en kopia av ditt färdtjänsttillstånd till:

Region Gävleborg X-trafik
Box 125
826 23 Söderhamn
Beställningsblankett:

Beställningsblanketten finns på:

X-trafiks webbplats - Färdtjänst & riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte kan skriva ut den kontakta färdtjänsthandläggaren som kan skicka hem blanketten till dig.

Frågor och svar om riksfärdtjänst

Du får resa med de färdmedel som medför den lägsta kostnaden för kommunen. Det innebär:

 • I första hand beviljas allmänna kommunikationer oftast med ledsagare (exempelvis buss, tåg, flyg).
 • I andra hand beviljas allmänna kommunikationer med anslutningsresa.
 • I tredje hand vid speciella behov annat färdmedel.

Att det inte finns allmän kollektivtrafik på aktuell sträcka, att avgångstider inte passar eller att du saknar ledsagare är inte tillräckliga skäl för att du ska bli beviljad resa med bil.

Om du fått ledsagare beviljat måste du själv ordna med en person som följer med dig på resan.

Du får ta med de hjälpmedel som är nödvändiga för resans genomförande.

Vid resa med allmänna kommunikationer får du ta med bagage enligt trafikföretagens bestämmelser, vid resa med bil en resväska max 20 kg samt ett handbagage.

Har du ett färdtjänsttillstånd kan du nyttja det till och från tåg eller buss.

För beviljad resa med allmänna kommunikationer får du själv boka resan, vid inskickande av originalkvitton återbetalas kostnaden som överstiger egenavgiften.

Det finns gratis stationsledsagning på tågstationerna. Ledsagaren hjälper dig att komma till och från, av och på tåget, tågbyten, bära bagage, eventuella hjälpmedel och tågvärden är dig behjälplig under resan. Du kan få information och hjälp med biljettinköp.

Boka stationsledsagning:

Beställ ledsagare på Stationsledsagnings webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • SJ stationsledsagning telefon 0771-75 75 75 tonval 5
 • X-trafik stationsledsagning telefon 0771-91 01 09

Har du ett färdtjänsttillstånd kan du nyttja det till och från tåg eller buss.

Ditt beslut skickas hem till dig. I beslutet står det vilket färdsätt du beviljats.

Du kan få avslag på din ansökan om:

 • vi bedömer att du inte behöver mer hjälp under resan än vad trafikföretagen (till exempel SJ) kostnadsfritt kan stå till tjänst med beviljas inte riksfärdtjänst.
 • vi bedömer att du kan resa på annat sätt.
 • Om orsaken är avsaknad av allmän kollektivtrafik på aktuell sträcka, avgångstider som inte passar eller brist på ledsagare.
 • Om resan är för sjuk- och behandlingsresor (även privat vårdinrättningar), vårdcentral, syncentral eller liknande.

Utredning och beslut sker enligt lagen om riksfärdtjänst. Om ansökan avslås eller om du inte fått det du sökt, kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Egenavgiften är bestämd av regering och grundas på kilometeravstånd. Vid resa med tåg, flyg, buss eller båt beställer och betalar du själv biljetterna för dig och din ledsagare. Du får sedan tillbaka mellanskillnaden mellan biljettpriset och egenavgiften vid inskickande av originalkvitton.

Här hittar du priser för riksfärdtjänst (SFS 1993:1148)

Vägavstånd i kilometer

Egenavgift

0-100

105 kr

101-125

130 kr

126-150

165 kr

151-175

195 kr

176-200

220 kr

201-225

255 kr

226-250

275 kr

251-275

300 kr

276-300

320 kr

301-350

370 kr

351-400

420 kr

401-450

455 kr

451-500

480 kr

501-600

535 kr

601-750

600 kr

751-1000

655 kr

1001-1250

680 kr

1251-1500

700 kr

1501 och längre

755 kr

Resenärer under 26 år och studerande som innehar Centrala studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårs studentkort betalar 70 procent av priset.

Se priser Riksfärdtjänst:

X-trafiks webbplats - Färdtjänst & riksfärdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.