Boendestöd

En kvinna och en man sitter på en bänk nere vid möljen och samtalar. Framför dem står en staty av en man och runt platsen finns buskar och en stenläggning.

Om du är över 18 år och på grund av någon funktionsnedsättning har svårt att få vardagen att fungera kan du ansöka om att få stöd och motiverande insatser från boendestöd.

Syftet med insatsen är att öka och/eller bibehålla din funktionsförmåga och bidra till ökad självständighet för dig.

Hur går det till?

När du fått beslut om insatser träffas du och din individstödjare och planerar gemensamt för hur stödet ska genomföras. Ni utgår från vilket mål du har och formulerar detta i en genomförandeplan. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att utsedda individstödjare är huvudansvariga för stödet du får.

Utifrån ditt behov arbetar vi med pedagogiska metoder. Detta genom ett stödjande, vägledande och coachande förhållnings- och arbetssätt. Vi använder oss av arbetsmetoder där vi fokuserar på dina egna resurser. Vi arbetar för att stärka dina färdigheter samt att kompensera svårigheter med hjälp av anpassningar.

Får jag träffa samma individstödjare varje gång?

Vi försöker se till att du inte behöver träffa alltför många olika individstödjare. ibland blir individstödjarna sjuka, har semester eller får andra förhinder och då kommer du att erbjudas en vikarie.

Hur gör jag om jag får förhinder?

Om du blir sjuk eller av någon annan anledning inte kan ta emot stödet som ni kommit överens om är det viktigt att du meddelar individstödjaren detta. Om du avbokar dina insatser vid upprepade tillfällen behöver vi följa upp det tillsammans med dig och din socialsekreterare.

Får jag skjuts?

Målet är att du på egen hand eller tillsammans med individstödjaren kan ta dig till olika platser och möten. Individstödjaren kan till exempel åka buss tillsammans med dig men skjutsar dig inte i kommunens bilar.

Har ni tystnadsplikt?

All personal som arbetar inom kommunens social- och omsorgsverksamheter har tystnadsplikt.

Hur gör jag om något kring mina insatser inte fungerar?

Om du känner att något kring dina insatser inte fungerar eller om du har andra funderingar eller synpunkter kan du i första hand prata med din individstödjare. Annars är du alltid välkommen att ta kontakt med boendestödets enhetschef, teamledare eller din socialsekreterare.

Vad kostar det?

Boendestöd kostar inget när du är delaktig i genomförandet av dina insatser. För aktiviteter kan en avgift tillkomma.

Hur ansöker jag om boendestöd?

Du ansöker via denna blankett:

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en socialsekreterare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten