Grupp- och servicebostad

Två personer som sitter och pratar i en soffa

Insatsen bostad med särskild service enligt LSS kan utformas som en gruppbostad eller servicebostad, där fast bemanning ingår.

Gruppbostaden utgörs vanligen av ett litet antal bostäder som är grupperade i villor, radhus eller flerfamiljshus kring gemensamma utrymmen och där service och vård kan ges alla tider på dygnet.

Lägenheterna i en servicebostad är i regel anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. Även servicebostäder har gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Vem kan flytta till en grupp- och servicebostad?

Om du på grund av funktionsnedsättning har omfattande behov av stöd, service och omvårdnad finns möjlighet att ansöka om att flytta till en bostad med särskild service. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Barn och unga

Barn och ungdomar som på grund av funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

En bostad med särskild service är ett komplement till föräldrahemmet såväl för barn och ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden som för den som inte alls kan bo hemma med sin familj. Här finns möjlighet till social samvaro och fritidsaktiviteter. Bostad med särskild service finns också för barn och ungdomar med funktionsnedsättning som studerar på annan ort.

Vad kostar det?

  • Har du beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) betalar du endast din egen hyra och matkostnad.
  • Har du beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) betalar du för insatsen utifrån din ekonomi.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för dig.

Hur ansöker jag om grupp- och servicebostad?

Du ansöker via vår blankett:

Du som vuxen kryssar i "Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna" i blanketten.

Du som barn kryssar i "Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom" i blanketten.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vanliga frågor och svar om grupp- och servicebostäder

Nej, du har inte möjlighet att välja boende du vill ha eftersom det beror på vad som finns ledigt, men vi försöker ta hänsyn till dina önskemål.

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten