Backavägens gruppbostad i Sörforsa

Välkommen till Backavägens gruppbostad i Sörforsa

Backavägens gruppbostad ligger i Sörforsa och är en gruppbostad med sex lägenheter för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är viktigt att du som hyresgäst ska kunna känna dig trygg och få det stöd du behöver i sin dagliga livsföring. Vi erbjuder dig ett boende i ett naturskönt område med skogen runt hörnet. Du behöver inte ha gått i pension för att flytta in på boendet.

Vi har personer som hjälper dig dygnet runt. Dessutom enhetschef och administratör.

Gruppbostaden rymmer sex lägenheter med gemensamma ytor för aktiviteter och måltider. Varje lägenhet har ett eget trinettkök och ett stort badrum.

Lägenheternas storlek varierar mellan 29 och 37 m². Du hyr lägenheten med andrahandskontrakt. Hur mycket du betalar beror bland annat på din inkomst. Det finns ett högkostnadsskydd, den så kallade maxtaxan. Social och- omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan berätta mer, telefon 0650-19 000.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill uppnå. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år eller vid behov. Vi arbetar utifrån arbetssättet PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt).

Stödperson

Vi utser två personer ur personalgruppen som också kommer att vara huvudansvariga för den boendes sociala samvaro samt kontakt med godman eller anhöriga.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Läkare från primärvården finns att tillgå. Arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Mat

Lunch och en del middagar tar vi från Forsagårdens kök. Vi erbjuder gemensamma måltider.

Aktiviteter

Vi har tillgång till en fritidskonsulent, som anordnar aktiviteter tex bowling, gymnastik och matlagning. Gruppbostaden gör även enskilda aktiviteter och gruppaktiviteter allt efter de boendes önskemål. Samtliga boende har individuell aktivitets- och semesterplanering.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Glöm inte att göra adress­ändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg/bidrag hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna gärna en hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin. Tvättstuga finns i gruppbostaden.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det. Vi planerar maten gemensamt.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.