Furulunds gruppbostad

Välkommen till Furulunds gruppbostad

Furulunds gruppbostad är ett boende för personer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Gruppbostaden är ett specialboende för tre personer. Syftet med verksamheten är att du som bor här ska bli så självständig som möjligt genom att vi ger en god omsorg i trygg boendemiljö med kontinuitet i insatserna samt ger dig inflytande över din fritid och ditt boende.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi hjälps åt att skydda dem som bor här mot smitta. Följ personalens instruktioner. Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om den du ska besöka har fått vaccin.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill uppnå. Om du inte kan delta gör vi planeringen med din god man eller förvaltare. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år eller vid behov. Vi arbetar med arbetsmetoden ESL (ett självständigt liv).

Stödperson

Vi utser tre personer i personalgruppen, vilka är huvudansvariga för stödet till dig. Stödet kan vara hjälp med städning, matlagning och att tvätta.

Våra lägenheter

Lägenheterna har eget badrum och pentry. Det finns ett kök där måltiderna lagas gemensamt. Du hyr lägenheten i andra hand av Hudiksvalls kommun.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vi har tillgång till fritidskonsulent. Vi har enskilda och gemensamma aktiviteter. I genomförandeplanen planeras din semester och dina fritidsaktiviteter.

Vad kostar det?

Du betalar din hyra och mat. Du betalar inget för omvårdnad och städning.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Glöm inte att göra adressändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostadstillägg och bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna gärna en hemförsäkring.
  • Du kan flytta med ditt telefon-abonnemang.
  • Kom ihåg att teckna el-abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning,
  • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.