Granebos gruppbostad

Granebo gruppbostad. Fasaden är gulvit med tegeltak. Utanför entrén finns stora blomkrukor med blommor i, gräsmatta, stolar och ett litet bord.

Välkommen till Granebos gruppbostad

Granebo är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt, dessutom finns en enhetschef och en administratör. Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, stödja och leda våra boende till en positiv utveckling och vara lyhörda för de boendes önskemål och behov.

Stödperson

Vi jobbar som stödpersoner vilket innebär att två personal har ansvar för planering kring varje boende.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en årlig planering med uppföljning för hur du vill ha det och vilka mål du vill nå.

Våra lägenheter

Granebo består av sex stycken handikappanpassade tvårumslägenheter i markplan. Samtliga lägenheter har egen ingång samt privat uteplats.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska och läkare från primärvården att tillgå. Även arbetsterapeut och fysioterapeut finns att tillgå genom primärvården.

Aktiviteter          

Vi har tillgång till fritidskonsulent som anordnar aktiviteter, t.ex. bowling, gymnastik och matlagning. Gruppbostaden gör även enskilda och gruppaktiviteter allt efter den boendes önskemål. Samtliga boende har en individuell aktivitets- och semesterplanering.

Mat

Vi har gemensam matlagning på boendet och äter tillsammans. De boende som vill laga och äta sin egen mat, kan naturligtvis välja att göra så.

Vad kostar det?

Du betalar endast din egen hyra och matkostnad. Du betalar inget för omvårdnad och städning.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

  • Glöm inte att göra adress­ändring.
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en egen hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det. Vi planerar maten gemensamt.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider.

All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.