Håstaborgs gruppbostad

Håstaborgs gruppbostad är ett äldreboende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Boendet har gemensamhetsutrymmen och 5 ljusa rymliga lägenheter.

Vi har personal dygnet runt, dessutom finns en enhetschef och en administratör. Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, stödja och leda våra boende till positiv utveckling och vara lyhörda för boendes och anhörigas önskemål och behov.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi hjälps åt att skydda dem som bor här mot smitta. Följ personalens instruktioner. Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om den du ska besöka har fått vaccin.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt varje år gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill nå.

Stödperson

När du flyttar in får du en stödperson vilket innebär att en eller två personer är huvudansvariga för dig.

Våra lägenheter

Lägenheterna har kök och badrum, du har tillgång till del av förråd. Du hyr lägenheten med eget andrahandsontrakt.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Aktiviteter

Vi har tillgång till fritidskonsulent, som anordnar fritidsaktiviteter t ex bowling, gymnastik och matlagning. Gruppbostaden gör även enskilda och gruppaktiviteter allt efter de boendes önskemål.

Mat

Vi har gemensam matlagning på boendet, men om du vill har du även möjlighet att laga all din mat inne i din lägenhet med stöd av personal.

Vad kostar det?

Du betalar endast din egen hyra och matkostnad.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

  • Glöm inte att göra adress­ändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg/bidrag hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det. Vi planerar maten gemensamt.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.