Hattmakarens servicebostad

Hattmakaren är en servicebostad inom Socialpsykiatrin som riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Det är beläget i ett hyreshus i centrala Hudiksvall.

På Hattmakaren kan du bo efter att ha fått ett beslut om boende enligt lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). I ett sådant beslut ingår det stöd som behövs för att få vardagen att fungera. Hattmakaren har utbildad personal dygnet runt, nattetid i form av sovande jour i huset.

Syftet med verksamheten är att du ska bli så självständig som möjligt genom att vi ger en god omsorg i trygg boendemiljö med kontinuitet i insatserna samt ger dig inflytande över din fritid och sitt boende.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi hjälps åt att skydda dem som bor här mot smitta. Följ personalens instruktioner. Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om personen du ska besöka har fått vaccin eller inte.

Genomförandeplan

Vi vill ge dig möjlighet att påverka hur ditt behov av stöd i det dagliga livet ska tillgodoses och att du själv är delaktig. Tillsammans med stödpersonen utformar du en plan för att genomföra detta, en så kallad genomförandeplan.

Vi använder också metoden Steg för steg i ESL (ett självständigt liv).

Stödperson

1-2 stödpersoner är huvudansvariga för hur stödet till dig ska läggas upp. Arbetslaget som helhet ansvarar för att insatserna utförs.

Våra lägenheter

De flesta av hyreshusets lägenheter bebos av Hattmakarens brukare och en lägenhet utgör gemensamhetsutrymme. Lägenheterna varierar i storlek. Din mat lagar du i ditt eget kök.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska.

Aktiviteter

Vi har enskilda och gemensamma vardags- och fritidsaktiviteter.

Vad kostar det?

Med beslut från Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du betalar din hyra men inget för omvårdnad och stöd. Maten inhandlar du själv.

Med beslut från Socialtjänstlagen (SoL)

Du betalar din hyra och inhandlar maten själv. Hur mycket du betalar för serviceinsatserna beräknas utifrån din inkomst.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Kom ihåg att göra adress­ändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg och bostadsbidrag hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en hem­försäk­ring.
  • Kom ihåg att teckna el-abonnemang.
  • Du hyr lägenheten i andra hand av Hudiksvalls kommun.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • All personal inom kommunens omsorg har tystnadsplikt.