Lastagegatans gruppbostad

Lastagegatan är ett boende för personer Som har autismspektrumtillstånd.

Gruppbostaden är bemannad dygnet runt. Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, stödja dig till en positiv utveckling mot självständigt liv.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi hjälps åt att skydda dem som bor här mot smitta. Följ personalens instruktioner. Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om personen du ska besöka har fått vaccin eller inte.

Stödperson

Vi jobbar som stödpersoner vilket innebär att två personal har ansvar för din planering.

Genomförandeplan

Du har möjlighet att påverka hur ditt behov av stöd i det dagliga livet ska tillgodoses och hur du själv ska vara delaktig. Tillsammans med din stödperson gör du en planering för att genomföra detta, en s.k. genomförandeplan.

Våra lägenheter

Lastagegatan består av fem stycken enrumslägenheter beläget på 5:e våningen i ett hyreshus. Samtliga lägenheter har egen ingång med gemensam uteplats på takterrassen.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska.

Aktiviteter

Vi har enskilda och gemensamma vardags- och fritidsaktiviteter.

Mat

Vi erbjuder gemensam middag på boendet som du betalar en fast avgift för. Frukost och mellanmål ordnar du med i din egen lägenhet. Vi erbjuder även matlagningsstöd för dig som vill laga egen middag i din egen lägenhet.

Vad kostar det?

Med beslut från Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Du betalar din hyra men inget för omvårdnad och stöd.

Med beslut från Socialtjänstlagen (SoL)

Du betalar din hyra. Hur mycket du betalar för serviceinsatserna beräknas utifrån din inkomst.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

När du flyttar in

  • Kom ihåg att göra adress­ändring.
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en egen hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider, dock ska besöken anmälas innan besöket.
  • All personal inom kommunens omsorg har tystnadsplikt.