Namsos servicebostad

Välkommen till Namsos servicebostad

Namsos är en servicebostad för personer med intellektuell och/eller en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att du som bor här bli så självständig som möjligt genom att vi ger en god omsorg i trygg boendemiljö med kontinuitet i insatserna samt ger dig inflytande över din fritid och ditt boende.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill uppnå. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år eller vid behov. Vi arbetar med arbetsmetoden ESL (ett självständigt liv).

Stödperson

Vi utser två personer i personalgruppen, som är huvudansvariga för stödet till Dig. Stödet kan vara hjälp med städning, matlagning och att tvätta.

Våra lägenheter

Servicebostaden består av ett mindre antal lägenheter på området Håsta. Du hyr lägenheten i andra hand av Hudiksvalls kommun.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska.

Aktiviteter

Vi ger dig möjlighet att påverka dina val av fritidsaktiviteter via din genomförandeplan, vilken skrivs och följs upp två gånger per år. Vi ordnar även med gemensamma aktiviteter där du får komma med förslag. Vi hyr en lokal på området där vi samlas regelbundet för olika aktiviteter, till exempel spela biljard och Tv-spel. Vi har också tillgång till en fritidskonsulent.

Du har möjlighet att påverka dina val av fritidsaktiviteter. Du planerar dina aktiviteter tillsammans med boendepersonal.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för din lägenhet samt elförbrukning. Du betalar din egen mat och när vi äter tillsammans debiteras du den faktiska kostnaden.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Kom ihåg att göra adressändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostadstillägg och bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en hemförsäkring.
  • Du kan flytta med ditt telefonabonnemang.
  • Kom ihåg att teckna elabonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Du ansvarar själv för flytt.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • All personal inom kommunens omsorg har tystnadsplikt.