Rödebos gruppbostad

Rödebo är ett gruppboende inom Neuro- och Socialpsykiatrin som riktar sig till vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Det byggdes 2013, har sex lägenheter och är beläget i Iggesund. Boendet har utbildad personal dygnet runt. All personal har tystnadsplikt. På Rödebo bor man efter att ha fått ett beslut om boende enligt lagen om stöd och service (LSS) eller Socialtjänstlagen. I ett sådant beslut ingår det stöd som behövs för att få vardagen att fungera.

Syftet med verksamheten är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt, bo i en trygg miljö och få kontinuitet i insatserna.

Genomförandeplan

Du har möjlighet att påverka hur ditt behov av stöd i det dagliga livet ska tillgodoses och hur du själv ska vara delaktig i det. Tillsammans med din stödperson gör du en planering för att genomföra detta, en s.k. genomförandeplan.

Metoden Steg för steg i ESL (Ett självständigt liv) används.

Stödperson

1-2 stödpersoner är huvudansvariga för hur stödet till dig ska läggas upp. Arbetslaget som helhet ansvarar för att insatserna utförs.

Lägenheter

Lägenheterna är 47 m² stora och består av badrum, sovrum och kombinerat kök-vardagsrum samt egen uteplats. TV-licens ingår och fiber är dragen till lägenheterna. Det finns även ett kök i det allmänna utrymmet där måltiderna lagas gemensamt. Om du vill laga mat i din egen lägenhet så är det också möjligt.

Hälso- och sjukvård

Neuro- och Socialpsykiatrin har egen sjuksköterska. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vi har enskilda och gemensamma vardags- och fritidsaktiviteter. Vi har tillgång till fritidskonsulent. Verksamheten har egen bil.

Vad kostar det?

Du betalar din hyra och mat. Om du har LSS-beslut betalar du inget för omvårdnad.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Gör adress­ändring.
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg och bostadsbidrag hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna en hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du hyr lägenheten i andra hand av Hudiksvalls kommun.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och egen utrustning.