Skeppsdals servicebostad

Skeppsdals servicebostad är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Boendet har tillgång till gemensamhetsutrymme.

Lägenheterna ligger spridda i centrala Hudiksvall. Vi har personal: dag, kväll samt beredskap under natten. Dessutom finns en enhetschef och en administratör.

Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, stödja och leda dig som bor här till positiv utveckling och vara lyhörda för dina och  och dina anhörigas önskemål och behov.

Säkra besök under coronapandemin

Det är viktigt att vi hjälps åt att skydda dem som bor här mot smitta. Följ personalens instruktioner. Om du har minsta symptom ska du stanna hemma och komma tillbaka en annan dag. Det gäller oavsett om den du ska besöka har fått vaccin.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt varje år gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill nå.

Stödperson

När du flyttar in får du en stödperson vilket innebär att en eller två personer är huvudansvariga för dig.

Våra lägenheter

Lägenheterna har kök och badrum. Du har tillgång till del av förråd. Du hyr lägenheten med eget andrahandskontrakt.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Läkare från primärvården finns att tillgå.

Aktiviteter

Vi har tillgång till fritidskonsulent, som anordnar aktiviteter som bowling, gymnastik och matlagning. Servicebostaden gör även enskilda och gruppaktiviteter allt efter de boendes önskemål. Samtliga boende har individuell aktivitets- och semesterplanering.

Mat

Du lagar din mat inne i din lägenhet med stöd av personal, om du har behov av detta.

Arbete och sysselsättning

De flesta som bor hos oss arbetar på daglig verksamhet.

Vad kostar det?

Du betalar endast din egen hyra och matkostnad.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Glöm inte att göra adressändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostadstillägg eller bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna hemförsäkring.
  • Du kan flytta med ditt telefonabonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.