Trapphuset Stormyras servicebostad

Välkommen till Stormyras servicebostad

Trapphuset Stormyra är en servicebostad för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet med verksamheten är att du som bor här ska bli så självständig som möjligt genom att vi ger en god omsorg i trygg boendemiljö med kontinuitet i insatserna samt ger dig inflytande över din fritid och ditt boende.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill uppnå. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år eller vid behov. Vi arbetar utifrån arbetssättet PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt).

Stödperson

Vi utser två personer i personalgruppen, vilka är huvudansvariga för stödet till Dig. Stödet kan vara hjälp med städning, matlagning och att tvätta.

Våra lägenheter

Servicebostaden består av tio lägenheter varav åtta finns i ett trapphus och två lite längre bort på området. Du hyr lägenheten i andra hand av Hudiksvalls kommun.

Hälso- och sjukvård

Vi har egen sjuksköterska. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Aktiviteter

Vi ger dig möjlighet att påverka dina val av fritidsaktiviteter via din genomförandeplan. Vi har även gemensamma aktiviteter, till exempel bad och gym en gång per vecka. Vi har möten fyra gånger per år där du kan ge förslag till gemensamma aktiviteter. Vi har också tillgång till en fritidskonsulent som ordnar olika aktiviteter.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för din lägenhet samt elförbrukning. Du betalar din egen mat och när vi äter tillsammans betalar du den faktiska kostnaden.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Glöm inte att göra adressändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostadstillägg och bostadsbidrag hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna gärna en hemförsäkring.
  • Du kan flytta med ditt telefonabonnemang.
  • Kom ihåg att teckna el-abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning,
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.