Ugglans gruppbostad

Välkommen till Ugglans gruppbostad

Ugglans gruppbostad är ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Boendet ligger i centrala Hudiksvall och består av 4 lägenheter plus 2 i anslutning till gruppbostaden. Vi har personal dygnet runt. Dessutom enhetschef och administratör.

Vi vill skapa en trygg och trevlig miljö, stödja och leda våra boende till en positiv utveckling och vara lyhörda för de boendes önskemål och behov.

Stödperson

Vi jobbar som stödpersoner vilket innebär att en till två personal är huvudansvariga för den boende.

Våra lägenheter

Lägenheterna är utrustade med eget kök och badrum. Du har tillgång till gemensamma utrymmen, gemensam tvättstuga och eget förråd. Du hyr lägenheten med ett eget andrahandskontrakt.

Hälso- och sjukvård

Vi har en egen sjuksköterska. Läkare från primärvården finns att tillgå. Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Genomförandeplan

Alla som bor hos oss har en genomförandeplan, där vi gemensamt gör en planering för hur du vill ha det och vilka mål du vill uppnå. Genomförandeplanen följs upp två gånger per år eller vid behov. Vi arbetar utifrån arbetssättet PFA (pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt).

Aktiviteter

Vi har tillgång till en fritidskonsulent som anordnar aktiviteter, tex bowling, gymnastik och matlagning. Gruppbostaden gör även enskilda och gruppaktiviteter allt efter den boendes önskemål.

Mat

Personal lagar maten på boendet. Vi erbjuder gemensamma måltider.

Ledig dag

Alla som bor på gruppbostaden har möjlighet till en ledig dag i veckan för exempelvis städning, inköp och läkarbesök med stöd av personal.

Vad kostar det?

Du betalar din egen hyra inklusive el.

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Glöm inte att göra adress­ändring!
  • Det finns möjlighet att söka bostads­tillägg/bidrag hos Försäkrings­kassan eller Pensionsmyndigheten.
  • Teckna gärna en hem­försäk­ring.
  • Du kan flytta med ditt telefon­abonnemang.
  • Du möblerar lägenheten med egna möbler och utrustning.
  • Det är bra om kläderna är märkta. Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin. Tvättstuga finns i gruppbostaden.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen samt mellan­mål. Har du önskemål om special­kost ordnar vi det. Vi planerar maten gemensamt.
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har tystnadsplikt.