Korttidstillsyn för skolungdom

En mamma skjuter på en gunga som hennes barn sitter i. Gungorna är blåa och står i en stor sandlåda. I den högra kanten finns en hög häck och i bakgrunden ligger en stor vit byggnad och några träd.

Korttidstillsyn för skolungdom är en förlängd fritidsverksamhet före och efter skoldagen, under lov och studiedagar. Barn och unga med funktionsnedsättning kan behöva tillsyn efter skoldagens slut även när de blir äldre. Så länge de går i grundskola eller gymnasieskola finns därför en möjlighet att få insatsen korttidstillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år vänder sig till ungdomar med funktionsnedsättning som av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Avsikten med insatsen är att ge eleven en trygg och meningsfull fritidssysselsättning.

Vad kostar det?

Korttidstillsyn är kostnadsfri men du betalar utgifter för ditt barns mat och eventuella aktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Hur ansöker jag om korttidstillsyn?

Du som vårdnadshavare, god man eller förvaltare ansöker via vår blankett.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten