Korttidsvistelse

Två anställda har lagt armarna runt en boende, nu är det dags att kliva upp och äta frukost.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet som för den insatsberättigade möjliggör välbehövligt miljöombyte och stimulans i den personliga utvecklingen samtidigt som anhöriga får avlastning och vila.

Våra boende för korttidsvistelse

Vem kan få korttidsvistelse?

Korttidsvistelse är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få. Stödet erbjuds både till barn och vuxna.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Hur ansöker jag om korttidsvistelse?

Du ansöker via vår blankett.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten