Gästis

Gästis är korttidsavlastning för vuxna med funktionsnedsättning. Vi har en lägenhet i centrala Hudiksvall med två platser. Gemensam dusch och toalett.

Aktiviteter

På Gästis är alla delaktiga i vardagsaktiviteter. Inne- och uteaktiviteter planeras utifrån de personer som vistas på Gästis.

Hälso- och sjukvård

Vi har tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut vid behov.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • Tänk på att ha kläder och textilier som är lätta att tvätta i maskin.
  • Vi serverar näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål.
  • Har du önskemål om special­kost ordnar vi det!
  • Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. Använd gärna vår blankett för synpunkter och klagomål.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider. Men ring gärna innan ni vill komma på besök.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.

Klövern är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer.