Klövern

Klövern är en korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

På Klövern har vi fem platser och under vistelsen får barnet eller ungdomen sova i eget rum. Under vistelsen på Klövern försöker vi delta i olika aktiviteter i samhället, detta ser vi som ett sätt att lära för livet.

Personal

Personalen har utbildning och erfarenhet inom området barn och unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Personalen är lyhörd och jobbar aktivt för att utforma vistelsen utifrån barnet och ungdomens enskilda behov.

Aktiviteter

På Klövern ges alla möjlighet att delta i vardagsaktiviteter. Vi planerar fritidsaktiviteter utifrån årstid och väder och i möjligaste mån tillgodoser vi barnen/ungdomarnas önskemål.

Stödperson

Vi jobbar med stödpersoner vilket innebär att en eller två personer är huvudansvariga för att göra en genomförandeplan samt att följa upp mål och beslut som tagits kring barn och ungdomar i samråd med vårdnadshavare.

Hälso- och sjukvård

Korttidsvistelse har inget hälso- och sjukvårdsansvar. Men vi samarbetar med andra aktörer som till exempel barnhabiliteringen och barnpsykiatrin.

Vad kostar det?

Vistelsen kostar inget. Du betalar kostnaden för mat och eventuell för fritidsaktiviteter. Mer information om taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse hittar du här:

Taxor och avgifter för korttidstillsyn och korttidsvistelse

Synpunkter

Dina synpunkter är viktiga för att verksamheten ska bli så bra som möjligt. På kommunens hemsida kan du lämna synpunkter, klagomål och beröm. Det finns även en blankett som du kan fylla i och lämna in till oss.

Synpunkter och klagomål

Bra att veta

  • På Klövern serveras näringsriktig kost tre gånger om dagen, samt mellan­mål. Har man behov av special­kost ordnar vi det.
  • Vi har inga särskilda besöks­tider. Men om ni vill besöka Klövern ring gärna innan.
  • All personal inom kommunens omsorg om äldre och funktions­hindrade har tystnadsplikt.