Ledsagarservice

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Insatsen hjälper dig att lättare komma ut i samhället för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet eller för att bara promenera. Insatsen är till för enklare aktiviteter. Ni använder kollektivtrafik, färdtjänst eller går till och från de olika aktiviteterna.

Ledsagaren arbetar utifrån det antal timmar som du får beslut om och planerar tiden tillsammans med dig.

Vem har rätt till insatsen ledsagarservice?

Om du på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta dig ut på egen hand i samhället kan du ha rätt till ledsagare i vissa situationer. Ditt hjälpbehov avgör vilka insatser du kan få.

Vad kostar det?

Ledsagarservice är kostnadsfri men du betalar dina egna utgifter vid aktiviteter och resor.

Hur ansöker jag om ledsagarservice?

Du ansöker via vår blankett.

Du kan skicka din ansökan direkt till oss eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Vanliga frågor och svar om ansökan

När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om.

Ja, det kan du. Men om du inte kan ansöka själv krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras av din vårdnadshavare eller med hjälp av god man eller förvaltare.

Har du frågor om ansökan kontaktar du kommunens socialsekreterare - Funktionsnedsättning.

Ja, om du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Överklaga beslut från Socialtjänsten