God man och förvaltare

Två personer på en parkbänk

Här hittar du information som rör god man, förvaltare och förmyndare. Du som vill ta på dig ett uppdrag, har ett uppdrag eller som själv behöver en god man eller förvaltare.

Om du på grund av till exempel funktionsnedsättning, psykisk sjukdom eller ålderssvaghet behöver hjälp med att bevaka dina rättigheter, sköta din ekonomi eller ta hand om dina personliga angelägenheter kan du ansöka om god man eller förvaltare.

För dig som behöver god man eller förvaltare

Är du god man eller förvaltare? Här har vi samlat information om det löpande uppdraget till dig som är god man eller förvaltare.

För dig som är god man eller förvaltare

Har du goda kunskaper i vardagsekonomi, hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande mot andra människor? Då kan du bli god man eller förvaltare.

Bli god man eller förvaltare

När ett barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska överförmyndarenheten utse en god man som kan företräda barnet och bevaka dess intressen i föräldrarnas ställe. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige.

Bli god man för ensamkommande barn