Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Om du arbetar inom till exempel socialtjänst, äldreomsorg, psykiatri eller övrig sjukvård och får kännedom om någon som är i behov av hjälp från en god man eller förvaltare är du skyldig att anmäla hjälpbehovet till Överförmyndarnämnden.

Här nedan finner du en e-tjänst för anmälan. Ta ledning av hjälpfrågorna när du fyller i anmälan och gör det så noggrant som möjligt, det underlättar och påskyndar handläggningen hos nämnden. Finns det befintlig utredning, läkarintyg eller liknande tas detta tacksamt emot.

När din anmälan inkommit till nämnden registreras ärendet och nämnden påbörjar en utredning. Under utredningen kan anhöriga eller andra i den hjälpbehövandes omgivning komma att kontaktas. Kontrollera gärna med den hjälpbehövande om hen har något emot detta.

Om nämnden kommer fram till att hjälpbehovet kan tillgodoses på annat sätt än genom godmanskap (t ex genom fullmakt, kontaktperson, förmedlade medel, anhörigbehörighet, boendestöd eller annat) kommer överförmyndarnämnden avstyrka att godmanskap anordnas och istället föreslå det mindre ingripande sättet.

God man och förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag samt ersättning för nödvändiga utgifter. Att ha god man eller förvaltare brukar kosta mellan 6 000-14 000 kronor per år.

Det normala är att den hjälpbehövande själv betalar arvodet till din gode man eller förvaltare samt arbetsgivaravgifter. Den som har mycket låg inkomst (lägre än 2,65 pbb/år) och knappa tillgångar (lägre än 2 pbb/år) kan få arvodet betalat av kommunen, helt eller delvis.

Det är inte ovanligt att den hjälpbehövandes samtycke till godmanskap dras tillbaka när hen förstår att man betalar arvodet med egna medel, så det är bra om du som anmäler anger i anmälan om den hjälpbehövande har fått den här informationen eller inte.

Om du själv är i behov av en god man eller förvaltare eller om du är anhörig till någon som är det, då anmäler du det behovet via en blankett. Mer information för dig som behöver god man eller förvaltare hittar du på sidan:

För dig som behöver en god man eller förvaltare