Digital tillsyn

Vår duktiga personal är grunden inom vård- och omsorg. Men i dag kan vi också ta hjälp av smart teknik. Tekniken kan bidra till ökad självständighet och trygghet för dig och hjälper oss att räcka till för fler.

En trygghetskamera kan till exempel göra det möjligt att bo kvar hemma längre, med tillsyn utan att du blir störd. För den som behöver inkontinensskydd kan man använda en liten, mjuk indikator som klistras i inkontinensskyddet. När den aktiveras genom att inkontinensskyddet blir blött, skickas information till personalen så att de vet när det är dags att byta vilket gör att vi inte behöver väcka personen i onödan. Och fler smarta saker är på gång.