Hjälp och avlastning i hemmet

Två personer i en soffan tittar på tv

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Du som är i behov av vård och stöd kan ansöka om att få en avlösare i ditt hem. Det innebär att en person avlöser dina närstående och hjälper dig i hemmet, så att de närstående kan få tid att koppla av eller delta i aktiviteter utanför hemmet.

Avlösarservice

Om du har svårt att få vardagen att fungera på grund av funktionsnedsättning kan boendestöd ge stöd, praktisk hjälp och social samvaro i ditt hem.

Boendestöd

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa din bostad, kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och ge möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag

Hemtjänst kan ge dig möjlighet att bo kvar hemma även om du behöver stöd och omsorg.

Hemtjänst

Hemsjukvården utför planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt. Beroende på patientens vårdbehov utförs hemsjukvården av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Kommunal hemsjukvård

Om du har svårt att klara matlagningen kan du få matlådor levererade en gång per dag. Du har några olika rätter att välja mellan som du beställer i förväg.

Matdistribution

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Rehabilitering

Spisvakt är en enkel installation som kopplas till spisens eluttag. Ovanför spisen sätts en värmeavkännare som bryter strömmen om det blir för varm.

Spisvakt

Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera när du kommer hem från sjukhus eller korttidsplats. Både du och dina anhöriga kan känna oro och osäkerhet över hur de vardagliga bestyren ska fungera när du kommer hem. Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem.

Trygg hemgång

Om du behöver tillsyn, till exempel på natten, kan du få det via en trygghetskamera. Det är en liten kamera som kan placeras på ett eller flera ställen i ditt hem så att personalen vid överenskomna tidpunkter kan titta till dig och försäkra sig om att du mår bra. Då ser de på en skärm att du till exempel ligger i din säng och sover - utan att behöva störa dig. Om hemtjänstens personal ser att du behöver hjälp kommer de hem och hjälper dig.

Trygghetskamera

Med trygghetslarm kopplat till din telefon når du personal från hemtjänsten dygnet runt. Larmknappen bär du i ett band runt handleden eller halsen.

Trygghetstelefon

Om du bor hemma och får omvårdnad av anhörig kan du beviljas växelvård. Växelvård innebär att du, oavsett ålder, växlar mellan att bo tillfälligt på vård- och omsorgsboende och hemma för att erbjuda din anhörig en regelbunden avlastning för vila och återhämtning.

Växelvård