Trygg hemgång

En gammal man och en tjej står tillsammans och väntar på en buss som närmar sig nere på stan.

Ibland är det svårt att veta hur det ska fungera när du kommer hem från sjukhus eller korttidsplats. Både du och dina anhöriga kan känna oro och osäkerhet över hur de vardagliga bestyren ska fungera när du kommer hem. Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under de första dagarna när du kommer hem.

Du som har förändrat omvårdnadsbehov efter sjukhus- eller korttidsvistelse kan beviljas Trygg hemgång. Beslut fattas av biståndshandläggare. Trygg hemgång innebär att du får extra mycket stöd under en period i hemmet. Insatsen beviljas upp till 21 dagar.

Hur går det till?

I lugn och ro går vi tillsammans igenom praktiska göromål och planerar för de närmaste dagarna. Vi kontrollerat till exempel att det finns mat i kylskåpet, hjälper till med eventuell inhandling, kontrollerar att mediciner och beställda hjälpmedel finns på plats. Vi går igenom de vardagliga sysslorna i ditt hem, pratar om vad som känns svårt och ger tips och råd.

Vilka kommer jag träffa?

I Trygg hemgång arbetar undersköterskor som har ett rehabiliterande förhållningssätt. I teamet finns även sjuksköterska.

Ett samarbete för att du ska känna självständighet

Trygg hemgång fungerar som ett stöd för att du ska klara så mycket som möjligt självständigt. Det innebär att du, i ditt eget tempo, kommer att få göra så mycket du kan på egen hand. Vi finns till hands och stöttar när det behövs. Den första tiden hemma bygger på ett nära samarbete mellan dig och oss som arbetar i Trygg hemgång.

Uppföljning efter några dagar

Efter några dagar, när vi ser hur det fungerar hemma genomförs, tillsammans med dig en uppföljning. Vid uppföljning deltar du och vi i Trygg hemgång. Om du önskar att en närstående deltar går det bra. Vid uppföljningen går vi gemensamt igenom vad du klarar själv och om du behöver hjälp och stöd i fortsättningen. Utifrån ditt behov har du vid detta tillfälle möjlighet att ansöka om hemtjänstinsatser.

Vi har ett nära samarbete med hemtjänst, biståndshandläggare, hemsjukvård samt personal från din hälsocentral. Vårt gemensamma mål är att det ska fungera så bra som möjligt för dig hemma.

Kostar det något?

Insatsen kommer att bli avgiftsbelagd från och med 1 februari.

Från och med 1 februari 2024 införs avgift för Trygg hemgång. Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet