Trygghetskamera

När du är beviljad tillsyn inom hemtjänsten sker det via en trygghetskamera. Med en trygghetskamera skapar vi trygghet och kan titta till dig utan att du blir störd.

Trygghetskamera är en liten kamera som kan placeras på ett eller flera ställen i ditt hem så att personalen vid överenskomna tidpunkter kan titta till dig och försäkra sig om att du mår bra.

Så här fungerar det

  • Du får låna en trygghetskamera som installeras i ditt hem. Då får du också veta hur kameran fungerar.
  • Du får tillsyn via kameran på de tider som vi har kommit överens med dig om.
  • Om personal inom hemtjänst ser att du behöver hjälp via kameran kommer de hem till dig.

Vanliga frågor och svar om trygghetskamera

Nej, endast behörig personal kommer åt systemet där tillsynerna utförs. Och de kan bara titta under de tider som vi har kommit överens med dig om.

Det är personalen som tittar till dig genom trygghetskameran.

Nej. Vi kommer överens i förväg om vid vilka tidpunkter personalen tittar till dig genom trygghetskameran för att försäkra sig om att du mår bra.

Nej, personalen kan bara se dig på bild utan ljud.

När du är beviljad tillsyn sker tillsynen via trygghetskamera. Vi gör en planering tillsammans med dig utifrån beslutet om hur ofta vi ska titta till dig.

Personalen tittar en gång till via trygghetskameran. Är det något som inte stämmer åker personalen hem till dig.

Korta stunder, högst någon minut.

Trygghetskameran ägs av Hudiksvalls kommun och lämnas tillbaka när insatsen avslutas.

Med en trygghetskamera skapar vi trygghet och kan titta till dig utan att du blir störd.

Ja, det kan du. Till exempel en trygghetskamera i sovrummet, en i köket och en i hallen.

Trygghetskameran monteras upp i ett fäste och det blir två små skruvhål i väggen.

Nej, det enda som sparas är en lista där vi kan se vilken tid och av vilken personal som tillsynen utförts.

Den är ganska liten, ungefär som en stor tändsticksask.

Personalen tittar endast in i hemmet via trygghetskameran vid överenskomna tidpunkter. Meddela personalen inom hemtjänsten om du behöver ändra planeringen.

Ja, meddela personalen inom hemtjänsten om du behöver ändra planeringen.

Nej. Bilderna sparas inte. Det är bara behörig personal som kan titta till dig under de tider vi har kommit överens om.

Vid strömavbrott fungerar inte trygghetskameran, då gör personalen ett besök istället.

Ja, personalen får ett meddelande om vilken trygghetskamera som inte fungerar. Då gör personalen ett besök istället.