Växelvård

Om du bor hemma och får omvårdnad av anhörig kan du beviljas växelvård. Växelvård innebär att du, oavsett ålder, växlar mellan att bo tillfälligt på vård- och omsorgsboende och hemma för att erbjuda din anhörig en regelbunden avlastning för vila och återhämtning.

Växelvård är utformat för dig som av olika anledningar behöver växla mellan att bo hemma och på ett annat boende. Växelvård innebär att du regelbundet växlar mellan att bo hemma och på en tillfällig plats vid ett vård- och omsorgsboende. Samtidigt får den närstående som stöttar dig möjlighet till vila och egen tid.

Beroende på behovet kan insatsen ges i olika intervaller:

  • tre veckor hemma och en vecka på boende
    eller
  • två veckor hemma och två veckor på boende.

Växelvård beviljas som ett komplement till hemtjänstinsatser.

Vem kan få växelvård?

Växelvård kan beviljas om du delar hushåll med någon som behöver avlastas i sitt ansvar kring din omvårdnad.

Du kan beviljas växelvård oavsett ålder.

Hur ansöker jag om växelvård?

Du ansöker om växelvård hos din ansvariga socialsekreterare.

När du beviljats växelvård återkommer en boendesamordnare till dig med erbjudande om plats och datum för när insatsen kan påbörjas.

Vad kostar växelvård?

Vid växelvårdsvistelse betalar du en dygnsavgift. Här hittar du aktuell information om dygnsavgiften för växelvård:

Taxor och avgifter för hjälp och avlastning i hemmet