Hur ansöker jag om stöd och omsorg?

Du kan skicka din ansökan direkt eller kontakta oss om du har frågor kring hur du ska ansöka. När vi tagit emot din ansökan går vi igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut. I alla kontakter med oss gäller lagen om offentlighet och sekretess. Det innebär att alla som arbetar med ditt ärende har tystnadsplikt.

Vem kan ansöka?

Du ansöker själv men om du inte kan göra det krävs fullmakt för att någon annan ska kunna göra det i ditt ställe. Ansökan kan också göras med hjälp av god man eller förvaltare.

Ansökningsblanketter

Hur långt tid tar det innan jag får hjälp?

Hur lång tid det tar innan du får hjälp varierar. Det beror bland annat på vad du ansökt om. Har du till exempel ansökt om hjälp i hemmet tar det vanligtvis bara ta någon dag medan det tar längre tid från ansökan tills du kan få flytta in på äldreboende eller gruppboende. Det brukar normalt ta 10-12 veckor.

Vid ansökan från annan kommun

Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS insatser i Hudiksvall kan du fylla i nedanstående blankett

Du kan överklaga beslutet

När du har fått avslag på din ansökan om bistånd eller ett avgiftsbeslut du inte är nöjd kan du överklaga det. Är du osäker på hur du överklagar kan du få hjälp av en handläggare.

Länk till sida för att läsa mer om hur du överklagar