Information om försäkring inom social och omsorg

Den försäkring kommunen har erbjuder visst skydd som ett komplement till dina egna försäkringar. Prata gärna med ditt försäkringsbolag för att se till att just du är rätt försäkrad. Ibland kan en tilläggsförsäkring, allriskförsäkring, vara en stor hjälp. Ditt försäkringsbolag kan berätta mer.

Denna information om försäkringar riktar sig till dig som:

 • deltar i daglig verksamhet eller praktik anordnad av kommunen.
 • bor i gruppbostad, bostad med särskild service eller särskilt boende.
 • vistas i korttidsboende, stödfamilj, kontaktfamilj eller i kommunens HVB eller stödboende.
 • har hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för.

Försäkring vid daglig verksamhet, dagverksamhet, öppenvård och praktik

När är jag försäkrad?

Du är försäkrad av kommunen under den tid du arbetar, praktiserar eller deltar. Du är också försäkrad under resan till och från arbetsplatsen/praktikplatsen men inte övrig tid, till exempel på kvällar eller helger.

När kan jag få ersättning?

Om du gör dig illa och måste besöka läkare så kan du ha rätt att få ersättning för kostnaden för läkarbesöket. Du kan också ha rätt att få ersättning för resan till och från sjukhuset/vårdinrättningen.

I samband med olycksfall kan du ha rätt till ersättning för till exempel förstörda kläder, mobiltelefon eller andra saker.

Ingår tandvård i försäkringen?

Om du behöver vård av tandläkare på grund av olycksfall på din arbetsplats kan du ha rätt att få ersättning för det.

Ingår ersättning för mediciner?

Behöver du medicin på grund av olycksfallet kan du ha rätt till ersättning även för det.

Det är viktigt att du sparar kvitton eller fakturor/räkningar som visar dina kostnader.

Kan jag bli ersättningsskyldig?

Om du råkar ha sönder något på arbetsplatsen som kommunen äger kan du eventuellt bli skyldig att ersätta detta. Din egen hemförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring, allriskförsäkring, kan eventuellt hjälpa till att täcka kostnaderna.

Vad händer om mina privata saker går sönder?

Om du får något du äger skadat på arbetsplatsen av ren olyckshändelse är det din egen hemförsäkring som gäller. Om kommunens personal orsakat skadan kan kommunen vara ansvarig att ersätta dig.

Vad händer om jag skadar en person eller en sak?

Om du skulle skada någon sak eller person är du ansvarig att ersätta detta. Din egen hemförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring kan vara en bra hjälp.

Försäkring vid gruppbostad, bostad med särskild service och särskilt boende

Måste jag ha en egen hemsförsäkring?

Du som flyttar in i någon av dessa bostäder:

 • gruppbostad
 • bostad med särskild service
 • särskilt boende.

ansvarar själv för att teckna en egen hemförsäkring. Du kan göra ett tillägg i din nuvarande hemförsäkring om din partner bor kvar i en gemensam bostad, kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Vad gäller min hemförsäkring för?

Hemförsäkring omfattar oftast egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd, överfallsskydd och reseskydd. Det finns också tilläggsförsäkringar, som allriskförsäkring, som kan vara bra att ha, fråga ditt försäkringsbolag om information.

Kan jag bli ersättningsskyldig?

Om du råkar ha sönder något som kommunen äger kan du eventuellt bli skyldig att ersätta detta. Din egen hemförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring kan eventuellt hjälpa till att täcka kostnaderna.

Vad händer om mina privata saker går sönder?

Om du får något du äger skadat på boendet av ren olyckshändelse är det din egen hemförsäkring som gäller. Om kommunens personal orsakat skada på dina ägodelar kan kommunen vara ansvarig att ersätta dig.

Vad händer om jag skadar en person eller en sak?

Om du skulle skada någon sak eller person är du ansvarig att ersätta detta. Din egen hemförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring kan vara en bra hjälp.

Det är viktigt att du sparar kvitton eller fakturor/räkningar som styrker värdet på dina ägodelar.

Försäkring vid korttidsboende, stödfamilj, kontaktfamilj, familjehem, kommunens egna HVB/stödboende

Hur är jag försäkrad?

Under tiden du vistas hos eller bor inom:

 • korttidsboende
 • stödfamilj
 • kontaktfamilj
 • familjehem
 • kommunens egna HVB/stödboende.

utifrån beslut från Hudiksvalls kommun är du försäkrad av kommunens olycksfallsförsäkring. Du är också försäkrad under aktiviteter som sker i anslutning till detta. För övrig tid bör du ha en egen försäkring.

När kan jag få ersättning?

Om du gör dig illa och måste besöka läkare så kan du ha rätt att få ersättning för kostnaden för läkarbesöket. Du kan också ha rätt att få ersättning för resan till och från sjukhuset/vårdinrättningen.

I samband med olycksfall kan du ha rätt till ersättning för till exempel förstörda kläder, mobiltelefon eller andra saker.

Ingår tandvård i försäkringen?

Om du behöver vård av tandläkare på grund av olycksfall kan du ha rätt att få ersättning för det.

Ingår kostnader för mediciner i försäkringen?

Behöver du medicin på grund av olycksfallet kan du ha rätt till ersättning även för det.

Det är viktigt att du sparar kvitton eller fakturor/räkningar som visar dina kostnader.

Kan jag bli ersättningsskyldig?

Om du råkar ha sönder något som kommunen eller kontaktfamiljen/familjehemmet äger kan du eventuellt bli skyldig att ersätta detta. Din egen/din vårdnadshavares hemförsäkring kan eventuellt hjälpa till.

Vad händer om mina privata saker går sönder?

Om du får något du äger skadat av ren olyckshändelse är det din egen hemförsäkring som gäller. Om kommunens personal orsakat skadan kan kommunen vara ansvarig att ersätta dig.

Vad händer om jag skadar en person eller en sak?

Om du skulle skada någon person är du ansvarig att ersätta detta. Din egen hemförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring kan vara en bra hjälp.

Det är viktigt att du sparar kvitton eller fakturor/räkningar som visar dina kostnader.

Vart kan jag ställa frågor?

I första hand kan du vända dig till den som är ansvarig för verksamheten eller till din handläggare så får du hjälp att komma vidare.

Vart ska jag anmäla en skada?

Om du har råkat ut för en olycka i kommunens verksamhet och vill få ekonomisk ersättning måste du göra en skriftlig skadeanmälan till det försäkringsbolag kommunen har avtal med. Kontakta kommunen för information om vilket försäkringsbolag du ska vända dig till.

Försäkringsbolaget avgör om du har rätt till ersättning eller inte.

Information om Patientskadeförsäkring

Genom Hudiksvalls kommuns Patientskadeförsäkring kan du som får kommunal hälso- och sjukvård få ekonomisk ersättning om du skulle råka ut för en vårdskada.

Du kan få ersättning för skador som skett i samband med undersökning, vård eller behandling inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Exempel på skador är:

 • Det är ett fel på den utrustning som använts eller den har använts fel.
 • Du har fått en felaktig eller försenad diagnos.
 • Du har fått en felaktig ordination av läkemedel.
 • Du har skadats i ett olycksfall i samband med vård.
 • Du har smittats vid en behandling.

Vänd dig till chef på den enhet det gäller för att få mer information.

Information om Läkemedelsförsäkring

Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Här gäller inte kommunens försäkringar.

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats

Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.