Intraprenader

Här spelar personalen Fia med knuff med de boende. De använder en extra stor spelplan med stora pjäser. Här får en av deltagarna hjälp och flytta en pjäs.

En intraprenad är en företagsliknande enhet inom den kommunala förvaltningen med ett decentraliserat ansvar.

Genom en flerårig budget har verksamheten större möjlighet att ta egna ekonomiska beslut utan att vara beroende av att den årliga budgeten stängs av vid nyår. Vid årets slut övergår 80 % av eventuella överskott till nästa års budget för verksamheten.

Effekten har blivit starkare engagemang och en möjlighet till ekonomisk planering på längre sikt än ett år. Viktiga förutsättningar för framgång med intraprenaderna är arbetet med vår Värdegrund, vårt Flextids-avtal och Bemanningsekonomin.

För oss har det handlat om att skapa verksamheter som bygger på delaktighet, trivsel och god kvalité för alla berörda. Våra medarbetare som vi valt att benämna medledare har fått ökade möjligheter till att vara med att forma sin arbetsplats.