Förutsättningar

Viktiga förutsättningar för framgång med intraprenaderna är arbetet med vår Värdegrund, vårt Flextidsavtal och Bemanningsekonomin.

Bemanningsekonomi

Flextidsavtalet 

Förslag på avtal för intraprenad inom social- och omsorgsförvaltningen 

Varumärke