Bemanningsekonomi

En medarbetare sitter och slår in siffror på en räknemaskin med remsa vid sitt skrivbord.

Bemanningsekonomi handlar om att rätt antal personer arbetar utifrån verksamhetens behov. Bemanningsbehovet kan variera utifrån hur många brukare som finns i verksamheten och hur deras behov ser ut vid en aktuell tidpunkt.

Bemanningsekonomi handlar även om hur personalgruppen samarbetar, kommunicerar med varandra och om gruppens mognad. Vi brukar dela in arbetstiden i röd, gul och grön tid. Röd tid är förlorad tid, gul tid är förutsättningsskapande tid och grön tid är värdeskapande tid. Genom att vi blir mer medvetna om hur vi arbetar, kommunicerar och samarbetar med varandra kan vi använda vår arbetstid mer effektivt och därmed uppnå ökad kvalitet för brukarna.

Birgitta Svensson är enhetschef inom handikappomsorgen och chef för tre gruppbostäder. Tillsammans med sina medarbetare Marlene Sjödin och Margareta Logård berättar de i ett antal videointervjuer om hur det är att arbeta med Bemanna Rätt, vad det har inneburit i form av ekonomiska resultat, hur man använder sin arbetstid och samarbetet på arbetsplatsen.

Se intervjuerna via denna länk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.