Flextidsavtalet

Utgångspunkten är att de anställda ges en större frihet men även ett större ansvar över sin arbetstid. Det möjliggör en flexiblare användning av arbetstiden så att den följer resursbehovet. Samtidigt ger avtalet personal rätt till önskad sysselsättningsgrad och påverkan på sitt schema.