Varumärket

Inom Social– och omsorgsförvaltningen har vi tagit fram tre kärnvärden som utgör vår värdegrund. Inkulderande, Pålitliga, Framåtanda och utveckling. Dessa tre kärnvärden ska känneteckna vårt sätt att arbeta och är en viktig förutsättning i Intraprenadernas arbete. I vårt arbete ska det vara enkelt att få kontakt med oss och alla ska bemötas respektfullt. All personal tar initiativ till ständig förbättring och skapar en omsorg som ligger i framkant. Vi står för vad vi säger och våra tjänster har god kvalité. Intraprenaderna är starkt bidragande till att förverkliga förvaltningens vision, verksamhets- och personalidé.