Ny i Sverige

Är du ny i Sverige? Välkommen till oss och till Hudiksvalls kommun!

Genom att bli språkvän har du möjlighet att ge någon som är nyanländ i Hudiksvalls kommun en bra start i sitt nya hemland. Samtidigt som du lär känna en ny kultur.

Bli språkvän

Hudiksvalls kommun har hem för vård och boende, så kallade HVB-boende, för ensamkommande barn. Vi har pojkar från olika världsdelar och kulturer.

Ensamkommande barn

Mötesplatser och information riktar sig till nyanlända inom etableringen. Med etablering menas att du som nyanländ till Sverige under de första två åren ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen.

Mötesplatser och information till nyanlända

På mottagningsenheten gör vi den inledande bedömningen av dina kunskaper som nyanlända elev. Genom bedömningen vet vi i vilken årskurs och undervisningsgrupp du som nyanländ elev ska placeras.

Nyanlända barn och unga i skolan

Olika myndigheter i Sverige ansvarar för olika saker när det handlar om mottagande av flyktingar. Här hittar du information om vilken myndighet som ansvarar för vad.

Olika myndigheters ansvar för flyktingmottagning

Är du ny i Sverige? Välkommen till Cul i Hudiksvall – vi lär dig prata, läsa och skriva på svenska och du får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. Det finns även möjlighet att studera svenska för invandrare (Sfi) på distans.

Utbildning för dig som nyanländ