Ensamkommande barn

Hudiksvalls kommun har hem för vård och boende, så kallade HVB-boende, för ensamkommande barn. Vi har pojkar från olika världsdelar och kulturer.

Våra boenden:

  • Timmerstocken beläget i Iggesund

Vilka kan bo hos oss?

Vi tar emot barn och ungdomar mellan 15 och 18 år. Barnen kan både vara under asylprocessen men även ha fått permanent uppehållstillstånd

Att som ensamkommande barn bo på boende

Vårt mål är att erbjuda en trygg och väl fungerande miljö med ett bemötande som präglas av respekt och värme.

I verksamheterna sker arbetet med introduktion, integrering och socialisering vilket bland annat innebär att introducera barnet i studier och i att vara delaktigt i planering av fritidsaktiviteter, att ge kännedom om normer, värderingar, traditioner, lagar, regler och myndigheter i det svenska samhället.

Alla asylsökande barn tilldelas en god man så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige.

18+ Utslussverksamhet

Hudiksvalls kommun har en utslussverksamhet för ensamkommande unga med permanent uppehållstillstånd och är i åldern 18-21 år

Målet med verksamheten är att den unge är i sysselsättning, har ett ordnat boende samt har utvecklat sina färdigheter för ett fortsatt bra liv den dag den unge skrivs ut från verksamheten.