Mötesplatser och information till nyanlända

Mötesplatser och information riktar sig till nyanlända inom etableringen. Med etablering menas att du som nyanländ till Sverige under de första två åren ingår i ett arbetsmarknadspolitiskt program via Arbetsförmedlingen.

Besök oss i Hudiksvall

Besök oss på Drottninggatan 7, torsdagar kl. 13-16.

Samarbete mellan myndigheter

Mötesplatser och information är ett samarbete mellan

  • Hudiksvalls kommun
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Skatteverket
  • Pensionsmyndigheten.

Syftet är att det ska bli enklare och tryggare för nyanlända att möta och ta hjälp av flera myndigheter vid ett och samma tillfälle och ledtiderna kortas. Vid andra orter finns även Migrationsverket representerad.