Nyanlända barn och unga i skolan

På mottagningsenheten gör vi den inledande bedömningen av dina kunskaper som nyanlända elev. Genom bedömningen vet vi i vilken årskurs och undervisningsgrupp du som nyanländ elev ska placeras.

Bedömningen används också som underlag för att planera din undervisning utifrån dina kunskaper, förutsättningar och behov.

När börjar jag som nyanländ elev i skolan?

Datum för överlämnande meddelar skolsamordnare så fort du börjar på mottagningsenheten. Barn i förskola eller förskoleklass (6 åringar) placeras direkt på förskola eller skola. Där kommer inskrivningssamtal med pedagoger och rektor att genomföras.

Modersmål

Om du som elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan du erbjudas modersmålsundervisning

Läs mer om modersmålsundervisning