Rehabilitering

En tjej ur personalen hjälper en dam upp från stolen i köket. Hela köket går i gulvit färg. På bordet står en vit blomkruka med en fin blomma i och på väggen hänger ett mörkblått förkläde.

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga.

Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Hjälpmedel

När kan jag få rehabilitering?

Vi kan hjälpa dig att stärka upp din förmåga via individuellt anpassad träning och individuellt utprovade hjälpmedel, för att du skall kunna utföra de aktiviteter som är meningsfulla och viktiga för dig. Vid sjukdom eller skada kan vi hjälpa dig att komma tillbaka till ett vardagsliv som liknar det du hade tidigare utifrån din situation och målsättning. Tidigare förmågor, levnadsvanor och intressen tas tillvara och du uppmuntras att träna färdigheter i situationer som du upplever meningsfulla.

Hur går det till?

Arbetsterapeutens eller fysioterapeutens fokus är att möjliggöra för dig att klara dina dagliga aktiviteter och att kunna vara så aktiv som möjligt. Rehabenheten arbetar i team med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare för att tillsammans kunna hitta den bästa lösningen för varje aktuell situation.

Rehabiliteringspersonalen, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, ansvarar för bedömning av funktions-och aktivitetsförmåga. Insatserna kan bestå av behandling och träning i olika vardagssituationer. Det kan även innebära att man provar ut och ger råd om olika typer av hjälpmedel och hjälper till med bedömning inför eventuell bostadsanpassning så att du kan klara vardagen så självständigt som möjligt.

Var tränar jag?

  • På vård- och omsorgsboende eller om du bor på en korttidsplats
  • I hemmet
  • Forsa Rehab

Om du tränar i hemmet ska du vara inskriven i hemsjukvården.

Länk till sida för att läsa mer om hemsjukvård

Forsa Rehab

Forsa Rehab är en korttidsrehabiliteringsavdelning som drivs i samverkan mellan Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun. Avdelningen finns i samma byggnad som Fredens Kulle i centrala Hudiksvall. Syftet med Forsa Rehab är att kommunen och Regionen genom samverkan ger patienterna rehabiliteringsinsatser för att öka möjligheten att återgå till eget boende med ökad livskvalitet och minskade samhällskostnader.

Vem riktar sig Forsa Rehab till?

Avdelningen riktar sig till personer främst över 65 år som är i behov av rehabilitering på grund av fysiska och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. De flesta kommer direkt från sjukhuset. Personerna ska vara bosatta i Hudiksvalls kommun och inte ha en uttalad demenssjukdom. På avdelningen arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska och rehabiliteringsassitenter/undersköterskor.

För att komma till Forsa Rehab skall en bedömning av arbetsterapeut och/eller fysioterapeut på aktuell vårdnivå gjorts.