Hjälpmedel

Med hjälp av en tjej ur personalen kan en boende gå md hjälpa av ett gånghjälpmedel i korridoren. På de vita väggarna hänger färgglada tavlor.

Du som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera har rätt till en bedömning av dina behov.

Vart ska jag vända mig?

Du som bor i eget boende och inte är inskriven i hemsjukvården

Du ska vända dig till arbetsterapeut eller fysioterapeut på din hälsocentral för bedömning om vilka åtgärder eller hjälpmedel som är lämpliga för dig.

Du som är inskriven i kommunens hemsjukvård

Du ska vända dig till arbetsterapeut eller fysioterapeut inom hemsjukvården. De ansvarar för bedömning av dina behov av hjälpmedel.

Du som bor på ett vård- och omsorgsboende

Du ska vända dig till arbetsterapeut eller fysioterapeut som är knutna till respektive boende för bedömning av dina behov av hjälpmedel.

Hur får jag rätt hjälpmedel?

Arbetsterapeut eller fysioterapeut bedömer dina behov och rekommenderar ett för dig lämpligt hjälpmedel. Vid bedömningen utgår arbetsterapeut eller fysioterapeut från den miljö där du ska använda hjälpmedlet.

Det kan vara perioder då det är fler som behöver låna hjälpmedel och vissa typer av hjälpmedel kan därför ta slut i våra lager. Då kan det hända att du behöver återlämna ditt hjälpmedel lite tidigare än vad som normalt är fallet.

Vem betalar hjälpmedlet?

Det kan vara du själv eller din vårdgivare, beroende på om det räknas som egenansvar eller ett hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning.

Egenansvar

En del hjälpmedel räknas idag som egenansvar, vilket innebär att du som bor i eget boende själv får bekosta hjälpmedel som inte kräver individuell utprovning eller anpassning.

Exempel på hjälpmedel som du bekostar själv kan vara:

  • rollator
  • duschpall
  • toalettförhöjning
  • vissa dynor
  • griptång
  • köksredskap
  • förhöjningsklossar.

Hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning

Hjälpmedel som kräver individuell utprovning och anpassning bekostas av din vårdgivare. Bor du på vård- och omsorgsboende bekostas dina hjälpmedel av kommunen. De hjälpmedel som förskrivs är enbart ett lån.

Är du inskriven i hemsjukvården?

Då kan du under en pågående rehabiliteringsperiod få låna ex en rollator, toalettförhöjning eller duschpall. Det ingår i hemsjukvårdsavgiften. När träningsperioden är avslutad måste du återlämna hjälpmedlet. Om behovet kvarstår efter avslutad rehabilitering får du köpa hjälpmedlet själv. Du kan bland annat vända dig till Hjälpmedlel SAM som är Region Gävleborgs hjälpmedelsavdelning för att köpa ett hjälpmedel.

Länk till Hjälpmedel, SAM Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan jag ta med mig mina hjälpmedel om jag flyttar till ett vård- och omsorgsboende boende?

Ja, du kan ta med dig privat inköpta hjälpmedel, men kommunen ansvarar då inte för reparation, underhåll eller anpassning. Om privat inköpta hjälpmedel inte bedöms vara funktionsdugliga eller säkra av kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut, ersätts dessa med anpassade hjälpmedel som bekostas av kommunen.