Riskbruk och beroende

Du som har problem med riskbruk och beroende eller är anhörig kan få stöd och hjälp.

Det kan handla om

  • alkohol
  • droger och läkemedel
  • spel om pengar.

Vart ska jag vända mig?

Till Beroendecentrum kan du vända dig om du har frågor om riskbruk eller beroende. 

Läs mer om Beroendecentrum

Du kan ansöka om behandling till socialtjänsten om du har problem med alkohol, narkotika eller läkemedel. Du kan också vända dig till socialtjänsten om du är orolig för någon som har problem och vill göra en anmälan.

När du ansöker om hjälp för eget riskbruk eller vid en anmälan om oro för annan person genomför en socialsekreterare en utredning. Det kan räcka med ett samtal, men det kan också vara en mer omfattande utredning.

En utredning består i att samla in underlag och det sker främst genom samtal mellan en socialsekreterare och den enskilde. Socialtjänsten kan också, för att kunna göra en bedömning, hämta in information från sjukhus, anhöriga eller andra som känner personen väl.

Oftast är man överens om vilken hjälp som är mest lämplig. Men det finns tillfällen då socialtjänsten måste gripa in med tvång. Socialtjänsten kan då ansöka hos Förvaltningsrätten om vård enligt Lag om vård av missbrukare. (LVM)

All personal inom vår verksamhet har tystnadsplikt enligt lagen om offentlighet och sekretess.

Är du anhörig eller närstående till en person med beroende kan även du få hjälp. Kontakta en socialsekreterare i den kommunen så tar ni tillsammans reda på vilket stöd du behöver.