Socialtjänstens stödinsatser

Om du har problem i familjen kan du vända dig till socialtjänsten.

Vi kan ge stöd genom samtal och rådgivning men också i form av andra insatser som:

Barn-och ungdomsteamKontaktpersonFamiljehem och behandlingshem

Problem med missbruk och beroende?

Läs mer om missbruk och beroende