Digital tillsyn

Vår duktiga personal är grunden inom vård- och omsorg. Men i dag kan vi också ta hjälp av smart teknik. Tekniken kan bidra till ökad självständighet och trygghet för dig och hjälper oss att räcka till för fler.

En trygghetskamera kan till exempel göra det möjligt att bo kvar hemma längre, med tillsyn utan att du blir störd. För den som behöver inkontinensskydd kan man använda en liten, mjuk indikator som klistras i inkontinensskyddet. När den aktiveras genom att inkontinensskyddet blir blött, skickas information till personalen så att de vet när det är dags att byta vilket gör att vi inte behöver väcka personen i onödan. Och fler smarta saker är på gång.

Trygghetskamera

För dig som behöver tillsyn, till exempel på natten erbjuder vi trygghetskamera. Det är en liten kamera som kan placeras på ett eller flera ställen i ditt hem så att personalen vid överenskomna tidpunkter kan titta till dig och försäkra sig om att du mår bra. Då ser de på en skärm att du till exempel ligger i din säng och sover - utan att behöva störa dig. Om hemtjänstens personal ser att du behöver hjälp kommer de hem och hjälper dig.

Trygghetskamera är extra bra för dig som är lättväckt eller kanske blir förvirrad om vår personal finns i rummet på natten. Vi märker att det här underlättar för många att få en god sömn vilket är viktigt för hälsan, samtidigt som tryggheten ökar.

  • Du får låna en trygghetskamera som installeras i ditt hem. Då får du också veta hur kameran fungerar.
  • Du får tillsyn via kameran på de tider som vi har kommit överens med dig om.
  • Om hemtjänstpersonalen via kameran ser att du behöver hjälp kommer de hem till dig.

Nej, endast behörig personal i din hemtjänstgrupp kommer åt systemet där tillsynerna utförs. Och de kan bara titta under de tider som vi har kommit överens med dig om.

Det är personalen i ditt hemtjänstområde som tittar till dig genom trygghetskameran.

Nej. Vi kommer överens i förväg om vid vilka tidpunkter personalen tittar till dig genom trygghetskameran för att försäkra sig om att du mår bra.

Nej, personalen kan bara se dig på bild utan ljud.

Om du har ett behov av tillsyn på natten erbjuds du digital tillsyn. Vi gör en planering tillsammans med dig utifrån beslutet om hur ofta vi ska titta till dig.

Då kan personalen titta en gång till via kameran eller så åker hemtjänstens personal hem till dig och kollar hur du mår.

Korta stunder, högst någon minut.

Trygghetskameran ägs av Hudiksvalls kommun och lämnas tillbaka när den inte behövs.

Många blir störda att besök på natten, med en digital tillsyn kan vi titta till dig utan att du blir störd.

Trygghetskamera är extra bra för dig som är lättväckt eller kanske blir förvirrad om det är personal i rummet på natten. Vi märker att det här underlättar för många att få en god sömn vilket är viktigt för hälsan, samtidigt som tryggheten ökar.

Ja, det kan du. Till exempel en trygghetskamera i sovrummet, en i köket och en i hallen.

Trygghetskameran monteras upp i ett fäste och det blir två små skruvhål i väggen.

Nej, det enda som sparas är en lista där vi kan se vilken tid och av vilken personal som tillsynen utförts.

Den är ganska liten, ungefär som en stor tändsticksask.

Ja, trygghetskamera är ett exempel på teknik som kan göra det möjligt att bo kvar hemma längre, med tillsyn utan att du blir störd. Det kan också till exempel vara en sensor, en mjuk indikator som klistras i inkontinensskyddet. När den aktiveras genom att inkontinensskyddet blir blött, skickas information till personalen så att de vet när det är dags att byta utan att behöva väcka personen i onödan. Och fler smarta saker är på gång. Tekniken kan bidra till ökad självständighet och trygghet för dig och hjälper oss att räcka till för fler.

Personalen tittar endast in i hemmet via trygghetskameran vid överenskomna tidpunkter. Meddela oss om du behöver ändra planeringen.

Ja, meddela oss om du behöver ändra planeringen.

Nej. Bilderna sparas inte. Det är bara behörig personal i din hemtjänstgrupp som kan titta till dig under de tider vi har kommit överens om.

Om du har andra behov än bara en snabb koll att du mår bra kan du behöva andra insatser. Ditt hjälpbehov styr vilka insatser du kan få. Vänd dig till kommunens biståndshandläggare om du vill veta mer.

Vid strömavbrott fungerar inte trygghetskameran, då gör personalen ett besök istället.

Ja, personalen får ett meddelande om vilken trygghetskamera som inte fungerar. Då gör personalen ett besök istället.