Stöd till arbete och försörjning

Två personer som sitter vid ett bord och samtalar

För dig som behöver få arbetslivserfarenhet, en egen inkomst, referenser samt få möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang har kommunen olika insatser. Prata med din arbetsförmedlare eller handläggare inom socialtjänsten så får du veta mer.

Lönebidrag för utveckling

I samarbete med arbetsförmedlingen kan du få utvecklingsanställning. Det är ett tidsbegränsat arbete i 6 mån-1 år som är anpassat efter dina förutsättningar. Vi har täta kontakter och uppföljningar.

Ungdomsanställningar

Är du ung och arbetssökande kan du erbjudas ungdomsanställning i 3 månader. Syftet är att du ska få arbetslivserfarenhet, en egen inkomst, referenser samt få möjlighet att ingå i ett socialt sammanhang.

Praktik eller arbetsträning

Vi erbjuder praktik för dig som behöver prova på arbetslivet efter en lång tid utanför arbetsmarknaden. På praktikplatsen ges extra stöd och hjälp till dig så du kan komma vidare och tillbaka till ett arbete eller börja studera.